Dobrý deň prajem, volám sa Silvia Benkovičová, som mediátorka, právnička s 20 - ročnou právnou praxou v podnikateľskej tak i v súkromnej oblasti, ako aj v oblasti verejnej správy a samosprávy. Právnické vzdelanie som získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a odbornú prípravu mediátora som absolvovala na Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. 

Ponúkam Vám možnosť riešenia Vašich sporov, zmluvných i mimozmluvných vzťahov a právnych problémov mediáciou, t.j. dohodou mimo súdneho konania. Výsledkom mediácie bude uzatvorenie samotnej zmluvy - mediačnej dohody v právne významnej forme, ktorá porieši Vaše vzťahy do budúcnosti.  

Novinky