Kontakt

JUDr. Silvia Benkovičová 

zapísaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1241

IČO: 50101455

Tel. č.:  0904 279 272

Email: judr.benkovicova@gmail.com

Kancelária: Hlavná 14, Šaľa 927 01 (pasáž za TATRA BANKOU)

Adresa na doručovanie/bydlisko: B. Nemcovej 381/2, Šaľa 927 01