Mediácia

 

je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťah alebo iného právneho vzťahu bez nákladov na súdne konanie (advokátske, súdne, exekučné poplatky).