Cieľ mediácie

mimosúdne riešenie Vašich sporov a uzatvorenie mediačnej dohody, ktorá upraví do búdúcnosti Vaše vzťahy.