Oblasti využitia mediácie

 

a) občianskoprávne vzťahy, vysporiadanie vlastníckych vzťahov, nakladanie s nehnuteľnosťami, dedičské dohody

b) rodinnoprávne/rozvodové vzťahy, uprava rodičovských práv a povinností k dieťaťu, výživné, rodičovské dohody

c) obchodné záväzkové vzťahy

d) pracovnoprávne vzťahy

e) susedské vzťahy