Beseda so študentmi Spojenej školy v Šali-Veči.

Beseda s právničkou a mediátorkou

Dňa 4.apríla 2016 sa uskutočnila beseda pre žiakov tried III.A a III.T v rámci predmetu právna náuka s JUDr. Silviou Benkovičovou na témy "OBČIANSKE PRÁVO" a "MEDIÁCIA". Besedu zabezpečila v rámci PK EKO Ing. Fintová.