Novela zákona o mediácii

Dňom 01. 01. 2016 nadobudola účinnosť novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov, ktorý viac profesionalizuje výkon mediácie.