Vrátenie súdneho poplatku

Mám pre Vás dobrý TIP: Ak sa už začalo súdne konanie, ešte vždy môžete spor doriešiť prostredníctvom mediátora schválením súdneho zmieru, pričom:

·        ak sa konanie skončí schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa Vám 90 % zo zaplateného súdneho poplatku,

·        ak sa konanie skončí schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa Vám 50 % zo zaplateného súdneho poplatku,

·        ak vyriešime časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa Vám 30 % zo zaplateného súdneho poplatku za ďalšie                konanie súdu v predmetnej veci.