Pri riešení mediácie je možné sprostredkovať spoluprácu so:

  • Znalcami
  • Tlmočníkmi
  • Finančnými poradcami
  • Realitnými kanceláriami
  • Advokátmi
  • Exekútormi
  • Notármi
  • a inými úradmi a inštitúciami